top of page
P1010440.JPG

BYGGELEMENT

Vi skapar möjligheten att utforma ditt projekt enligt dina önskemål

Vi tillverkar byggelement i betong till industribyggnader, parkeringshus, villor m.m. Vi har god kompetens och erfarenhet inom prefab-betong, samt bra kontakter med konstruktörer för konstruktionsberäkning och dimensionering.

Väggelement

Kan tillverkas både isolerade och massiva, bärande och icke bärande.

Plattbärlag

Plattbärlag är armerade betongelement och används som "kvarsittande form" för pågjutning och bildar ett bjälklag.

Pelare/balkar

Bär upp t ex. tak, bjälklag, broar etc.

Trafikbarriärer

D-plattor - Däcksplattor

Broelement

P1010448.JPG
Vi är mycket flexibla och en av våra styrkor är att vi snabbt kan anpassa produktionen för att tillgodose de flesta behov inom betong.
P1010448.JPG

LEGOKLOSSAR

bottom of page