top of page

Jordförsäljning 

Renall 100 växtjord plant 

Renall 100 Växtjord Plant är främsta anpassad för busk- och trädplantering, men kan även användas till gräsytor. Leran i jorden gör att den klarar torka bättre samt binder vatten och näring, vilket motverkar utlakning av näringsämnen till grundvattnet. Mullhalten är högre än i Växtjord Gräs. Detta för att ge jorden en så bra struktur som möjligt för busk- och trädplantering och för att ge växterna en god etablering och tillväxt.

Renall 100 Växtjord Gräs 

Alla våra jordar med benämningen Renall 100 uppfyller våra hållbarhetskrav och är tillverkade helt utan användning av torv, natursand och konstgödsel. Renall 100 Växtjord Gräs är främst anpassad för gräsytor, men kan även användas till enklare planteringar. Lera i jorden gör att den klarar torka bättre samt binder vatten och näring, vilket motverkar utlakning av näringsämnen till grundvattnet. Mullhalten är relativt låg för att anläggning av gräsytor ska underlättas. Jorden är lätt att lägga ut och välta till lämplig nivå. Låg mullhalt gör även att jorden inte sjunker ihop i efterhand.

Rabattjord

Renalls Rabattjord lämpar sig väl för anläggning eller plantering av rabatter, men även för din odling i köksland och växthus. Jordens goda vattenhållande förmåga gör att den passar för plantering och odling på platser som riskerar att i högre utsträckning utsättas för torka. Vid anläggning eller plantering av rabatter, köksland, växthus och krukor vill man ha en lucker och lättbearbetat jord med hög mullhalt. Rabattjorden är framtagen för att motsvara dessa krav och har en mycket bra förmåga att binda vatten och näring.

bottom of page